KIINTEISTÖHUOLLON

PÄIVYSTYS

040 806 2161

LEKITEKin vuosi 2016 raportoitu vuosiraportin muotoon

16.5.2017

Lempäälän kiinteistöhuolto ja -tekniikka eli LEKITEK Oy:n toiminnan seurantaraportti on valmistunut.

Raportissa on kerrottu LEKITEKin toiminnasta mm. talouden, henkilöstön ja toimintatapojen näkökulmasta.
 
- Olemme erityisen tyytyväisiä viime vuoden osalta siihen, että olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme mm. poistamalla päällekkäisiä toimintoja. Henkilöstökyselyn osalta oli mukava huomata, että henkilöstö kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä ja että meillä autetaan toisia ja jaetaan osaamista arjessa. Kehitettävää havaitsimme puolestaan siinä, että palveluiden käyttäjillä ei kaikissa tilanteissa ole ollut tarpeeksi tietoa tilauskäytännöistä ja laskutuksesta. Henkilöstö toivoi lisäksi yhteisiä pelisääntöjä jonkin verran lisää ja myös enemmän yhteistyötä eri yksiköiden välillä toivottiin, kertoo LEKITEKin toimitusjohtaja Johanna Heikkilä.
 
 - Huomionarvoista on myös, että kuntakonsernin kiinteistöpalvelujen kokonaiskustannukset ovat alentuneet vuoden 2016 aikana -2,4%, joten jo vuodessa ollaan saatu positiivista kehitystä alulle keskittämällä palvelutuotanto Lekitekiin, Johanna Heikkilä jatkaa.
 
Raportissa on mainittu palvelunseurantaryhmä ja ohjausryhmä, mitä ne ovat ja keitä niihin kuuluu?
 
- Palvelunseurantaryhmä seuraa kunnan ja Lekitekin välisen palvelusopimuksen toteutumista sekä toiminnan käytännön sujumista ja laatua. Ryhmä koostuu tilaajan ja Lekitekin edustajista eri toimialoilta. Ohjausryhmä puolestaan on kunnanjohtajan vetämä ryhmä, jonka muita jäseniä itseni lisäksi ovat tekninen johtaja Tiia Levonmaa, talousjohtaja Kari Auvinen, henkilöstöjohtaja Auli Nevantie ja Lempäälän Lämmön toimitusjohtaja Toni Laakso, Johanna Heikkilä kertoo.
 
Raportti luettavissa kokonaisuudessaan tästä.
 
 

« Takaisin