KIINTEISTÖHUOLLON

PÄIVYSTYS

040 806 2161

Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalveluiden tuottaja on LEKITEK Oy

Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalveluiden uudelleenorganisoinnin myötä perustettiin Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy, joka tuottaa kiinteistöhuoltopalvelua Lempäälän kunnalle ja Lempäälän kuntakonsernin yhtiöille. LEKITEKin palveluihin kuuluu siivouspalvelut, kiinteistöhuoltopalvelut, viherpalvelut, liikuntapaikkapalvelut ja rakentamispalvelut.

Ajankohtaista


Linkkejä