KIINTEISTÖHUOLLON

PÄIVYSTYS

040 806 2161

Tietosuojaselosteet

Sivulle on koottu henkilötietolain mukaiset Lekitek Oy:n tietosuojaselosteet.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

  1. Hallituksen kokouspalkkiorekisteri
  2. Lekitek Oy:n henkilöstörekisterit
  3. Palkkahallinnon rekisteri
  4. Laskutus- ja toimittajarekisteri
  5. Nettisivujen lomakerekisteri
  6. Kiinteistöhuollossa olevien taloyhtiöiden asukasrekisteri